Trafik Sigortası Sorgulama

Araç sahipleri için trafik sigortası zorunlu sigorta grubu içine girmektedir. Her araç sahibi bu sigortayı yaptırmakla yükümlüdür. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar tespit edildiği durumda anında trafikten men edilir ve trafik ceza otoparkına taşınır.

Trafik sigortası yaptırmayan araç sahipleri aynı zamanda yükü para cezasına çarptırılır. Sizde böyle bir risk durumuyla karşı karşıya kalmamak için anında trafik sigortanızı yaptırın.

Trafik sigortası kaza anında kendi aracınızın değil karşı aracın kaza hasarını karşılar. Bu nedenle kaza sonrası sizin aracınızda bir hasar varsa bunu sigorta karşılamaz ve kendiniz temin etmek zorundasınız. Ancak bunun yanında isteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortanızı da yaptırırsanız kendi aracınızı da güvence altına alabilirsiniz.

Trafik sigortası fiyatları sigorta kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. Sigorta fiyatlarında belirleyici olan bir unsur ise sigorta yapılan aracın modeli ve yaşıdır.

Araçların karayollarında, park halinde, evlerin önünde ve otoparklarda karşılaşacağı risklere karşı önlem alacağı trafik sigortası tüm araç sahipleri için geçerlidir.

Trafik Sigortasında Sigorta ettirenin yükümlülükleri;

Bu sözleşmeye göre sorumluluğunu gerektirecek bir hadise haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya söylemek, sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uyum sağlamak, sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek, Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunlar› sigortacıya bildirmek.

 

Trafik Sigortası Hesaplama

Trafik sigortasında bilinmesi gerekli olanlar şunlardır;

 • Trafik sigortası zorunludur.
 • Trafik sigortası bir yıl sürelidir. Her yıl yenilenmesi gerekir.
 • Trafik sigortası yaptırmayan araçlar trafikten men edilir.
 •  Araç sahiplerine ceza ücreti kesilir.
 • Trafik sigortasında kazanın ve yaşanan hasarın önem derecesi limiti belirler.
 • Trafik sigortası yaşına ve modeline göre değişir.
 • Trafik sigortası yaptıranlar dilerlerse ek teminat kapsamı ile kasko sigortasına da dahil olabilirler.
 • Kasko sigortası kendi araç hasarınızın teminatını karşılar.
 • Trafik sigortasında teminat altına alınanlar karşı tarafın aracıdır.
 • Trafik sigortasında her sene ödenecek primlerde değişim olur.
 • Trafik sigortasında sigortayı yapan şirketlerin tümünde teminat kapsamı ve limiti aynıdır.
 • Kendi arabana tam bir koruma sağlamak için yaptırman gereken sigorta türü ise kasko sigortasıdır.

Trafik sigortası araç sahiplerinin yaptığı bir kazada karşı aracın zararını teminat altına aldıkları mali bir sorumluluktur. Bu sorumluluğa uymayan araçlar tespit edildikleri noktada bağlanır ve ceza otoparkına götürülür. Motorlu araç sahiplerinin her yıl yenilediği trafik sigortası teminatının dışında kalan durumlar ise şöyledir;

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 • İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
 • İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler
 • Manevi tazminat talepleri.
 • İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler,
 • Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,
 • Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri,

 

 

Elektronik Denge Sistemi ESP, Artık Tüm Arabalara Zorunlu

İlk kez 1990’lı yıllarda Otomobil lastiklerinin kaymasını önlemek için geliştirilen elektronik denge sistemi ESP tüm araçlar için zorunlu hal

Elektronik Denge Sistemi ESP, arabaların kaymasını ve yoldan çıkmasını engellemekte oldukça iyi. Oluşan kazaların %80’ini önlediği tespit edilen ESP; popüler bir hale gelerek yaygınlaştı. e geliyor. Lastik basınç kontrol sistemi ile beraber uygulanmak zorunda olan sistemin maliyeti ise 1.500 TL.

ESP ve lastik basınç kontrol sistemi ile sürücü lastik basınçlarındaki azalmayı ve patlayan lastiği ekrandan görüp aracı kontrol altına alabilecek.

 

 

Araç sahipleri için sigortanın önemi

Motorlu araçların trafiğe dahi çıkmadan önce mutlaka yaptırmaları gereken trafik sigortası son derece önemli olan uygulamalardan biridir. Zira bu konuda araç sahipleri inisiyatif kullanma hakkına sahip değildir. Yasalar tüm araç sahiplerinin bu sigortayı araçları için yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar kasko sigortası ile karıştırılıyor olsa da aslında bu sigorta kasko sigortasından belirgin bir şekilde farklılık göstermektedir.

Öncelikle bilinmesi gereken kasko sigortasının araç sahiplerinin masraflarını karşılamak üzerine kurgulanan bir sigorta şekli olduğudur. Oysa zorunlu trafik sigortası üçüncü kişilerin haklarını düşünen, masraflarını karşılayan bir sigorta çeşididir. Ancak herhangi bir kaza ya da nahoş durumun meydana geldiğini düşündüğünüzde yine araç sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları masrafların ödenmesini sağladığı için araç sahiplerinin lehine olduğu ortaya çıkacaktır.

Zorunlu olarak yapılması gereken trafik sigortası hesaplama işlemlerinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından aylık olarak belirlenerek açıklanan araç değerleri bir hayli dikkate alınmaktadır. Ancak teminat bedelleri ile alt ve üst limitleri belirleyen TSRB değil Hazine Müsteşarlığı’dır. Sigorta şirketleri ile sigorta acenteleri araç sahiplerine farklı fiyat tekliflerinde bulunuyor olsalar da Hazine Müsteşarlığı tarafından çerçevelenmiş olan limitlerin dışına çıkamazlar.

Tüm araç sahiplerinin hiçbir şekilde ihmal etmeden zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortası fiyatları ertelenmesi durumunda karşınıza çok fazla zamanınızı alacak olan prosedürler ve ciddi oranlara varabilecek masraflar çıkacaktır. Bu nedenle araç satın aldığınızda ilk işiniz sigorta işlemlerini tamamlamak olmalıdır!

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, her çeşit motorlu aracın yaptırmaya mecbur olduğu trafik kanunu ile düzenlenmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür. Araç kaza yaptığında oluşan hasarla ilgili sigortayı yaptıran kişinin para ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir sistemdir.

Zorunlu trafik sigortası, araç sahiplerinin her sene belirlenen sigorta limitleri içerisinde, diğer tarafın ve üçüncü kişilerin hem maddi hem de bedeni oluşabilecek hasarlarının ödenmesini sağlayan bir sigorta sistemidir. Zorunlu olması nedeniyle, karşı tarafta ve üçüncü kişilerde oluşan hasarları maddi anlamda karşılaması açısından önemli bir sigortadır. Bunun sayesinde, araçlarda ve kişilerde oluşan hasarlar güvence altına alınmış olur. Bu sigorta ile ölüm durumu da dahil her türlü hasar kapsama alınmıştır. Bunun yanı sıra, avukatlık ve mahkeme masrafları da bu tazminat tutarına dahil edilmiştir. Trafik sigortası yaptırmak zorunlu olduğundan, bunu yaptırmayan araçların trafiğe çıkmaları kanunen yasaklanmıştır. Buna rağmen trafiğe çıkan araçlar tespit edildiğinde trafik ekiplerince bağlanmakta ve otoparka çekilmektedir. Aracın tekrara trafiğe çıkabilmesi için sigortanın yapılması ve diğer masrafların da ödenmesi gerekmektedir.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları araçların belli başlı bazı özelliklerine göre tespit edilmekte ve uygulanmaktadır. Sigorta şirketleri, trafik sigortası hesaplama konularında sizlere yardımcı olacaktır. Trafikte rahatlıkla araç kullanabilmeniz için zorunlu trafik sigortanızı yaptırmanız, hem sizin hem de diğer kişilerin maddi ve bedeni hasarlarındaki masrafları güvence altına almanızı sağlayacaktır. Süresi dolan poliçelerinizi de hemen yenilemeniz oldukça önemlidir.