Trafik Sigortam Neleri Kapsayacak?

Trafiğe çıkan tüm motorlu araçların yaptırması yasal düzenlemelerle zorunluluk haline dönüştürülen trafik sigortası, araç sürücüleri için kasko gibi isteğe bağlı bir tercih değildir. Ağır yaralanmalar veya ölümle sonuçlanan kazalarda sürücünün hukuki sorumluluklarını üstlenen trafik sigortası veya diğer bilinen ismiyle araç sigortası, kısa vadeli olarak geçici plakalı araçlar için dahi yapılmaktadır. Bu yüzden ülkemizdeki sürücülerin tamamı aksatmadan trafik sigortasını yeniletmelidir. Kaskoyla kıyaslandığında farklı bir kapsamı bulunan bu sigortaları kişinin kendi zararını değil, kaza sonucu karşı tarafa verdiği zararı karşılar.

Teminat aralığı poliçe için başvurulan özel şirketler tarafından değil, bizzat Hazine Müsteşarlığı’nca belirlendiği için trafik sigortalarının güvence sunduğu teminatlar sektör genelinde değişmemektedir. Bu teminatlar kısaca; kişi başına tedavi ve vefat tazminatı, kaza başına tedavi ve vefat tazminatı, araç ve kaza başına maddi hasar tazminatları olmak üzere üç başlık altında toplanabilir. Bu Karayolları Trafik Kanunları tarafından tüm motorlu araç sahipleri için zorunluluk haline dönüştürülen sigortaların prim bedelleri hesaplanırken hasarsızlık geçmişine de bakılmaktadır. Trafik sigortası poliçe bedelinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan hasarsızlık geçmişi, sürücünün zorunlu araç sigortası için daha avantajlı fiyat seçeneklerinden faydalanmasına imkan tanır.

Aracın modeli, yılı, hangi ile kayıtlı olduğu araç sigortalarının prim bedellerinin belirlenmesinde dikkat alınan unsurlar olmasına karşın hasarsızlık geçmişi, prim bedelini doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Özel sigorta şirketleri hasarsızlık geçmişi indirimleri konusunda farklı tarifeler izlemekte, sektörde serbest tarife uygulandığı için sürücülerin poliçe satın almadan önce araştırma yapması tavsiye edilmektedir.

Sigortacı.net sizler için tüm sigorta şirketlerinden fiyat teklifi almakta, zorunlu trafik sigortası için sizlere karşılaştırmalı fiyat teklifi hazırlayarak bütçeniz için en uygun teklifi kolayca seçmenizi sağlamaktadır. Üstelik trafik sigortanız için karşılaştırmalı fiyat teklifini internet üzerinden de isteyebilir veya 0850 333 00 90 numaralı Sigortacı.net Danışmanlık Hizmeti servisimizi haftanın tüm günleri arayabilirsiniz.

Trafik Sigortası Yaptırmazsam?

Zorunlu bir işlem olan trafik sigortasının yıllık periyotlarla yenilenmemesi durumunda sürücü için uzun ve yüklü harcama yapmasını gerektiren bir süreç başlar. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği rutin kontrollerde sürücünün sigortasız araç kullandığının tespit edilmesi durumunda, sürücü her ne yaparsa yapsın araç bağlanır. Sürücünün trafik sigortasını “cezalı tarife üzerinden” ödeyinceye dek emniyet otoparkında bağlı kalan aracın, araç sigortası işlemleri tamamlandıktan sonra alınabilmesi içinse sadece trafik sigortası primini zamlı tarife üzerinden yatırmak yetmez. Zira araç sigortası yaptırılıncaya dek geçen süre zarfında günlük tarife üzerinden otopark ücreti işlemekte ve sürücü bu günlük tahakkuk eden otopark ücreti ödemeden aracını alamamaktadır.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın para cezası bulunduğundan, sigortasız trafikte yer aldığı belirlenen sürücünün prim bedelini ödemeden önce bu cezayı ödemesi gerekir. Normalde 400-500 lira ödeyerek yaptırılabilecek bir trafik sigortası yüzünden sürücünün birkaç misli fazla harcama yapmasını gerektiren bu durumun en sonundaysa kişi dönüp dolaşıp yine trafik sigortasını yaptırmaktadır. Çünkü trafik sigortası yaptırmadan araç sürmenin, trafikte yer almanın herhangi bir yolu bulunmamaktadır. Toparlamak gerekirse sigortasız araç sürdüğü fark edilen sürücüler öncelikle trafik sigortasız araç sürme cezasını ödemekte daha sonra zaten daha önce yatırması gereken sigorta primini bu kez cezalı tarife üzerinden yatırmakta ve son olarak aracını alabilmek için tahakkuk eden gün üzerinden hesaplanan otopark ücretini yatırmaktadır.

Bugün yaptırılması durumunda çok daha az harcamayla ve en önemlisi sigortanın sağladığı güvenceden faydalanarak trafiğe çıkmak varken boş yere tüm bu harcamaları yapmanın hiçbir mantığı yoktur. Kaldı ki, birkaç yüz liralık sigortayla karşı tarafa binlerce lira hasar verilen ve sigortalının suçlu olduğu durumlarda trafik sigortası tüm masrafları karşılayabilir. Üstelik bu tip bir kazada suçlu olan sürücünün karşı tarafa olan mali yükümlülüğünü karşılayan sigorta, kazadan sonra da geçerliliğini kaybetmez ve yıl sonuna dek güvence sunmayı sürdürür.

Trafik Sigortası Hüküm ve Yükümlülükleri

Hayatın her alanında olduğu gibi, trafikte de tüm sürücüler her an gerçekleşme potansiyeline sahip pek çok rizikoyla karşı karşıyadır. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüler için yasal zorunluluğa dönüştürülen trafik sigortası veya diğer bilinen adıyla araç sigortası, bu rizikodan doğan hukuki sorumluları teminat altına almaktadır. Kasko yaptırmayı ihmal etmeyen pek çok sürücü aracının göreceği zararı düşünürken yaşanacak kazalar sonucunda karşı tarafa vereceği hasarı ve bu hasarın omuzlarına yükleyeceği hukuki yükümlülüğü düşünmüyor. Karşı tarafın aracına ve araçta taşıdığı eşyalarına verilecek zararın da ötesinde insanların bedenine zarar verecek ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kazaların yol açtığı hukuki sorumluluğu üstlenen trafik sigortası, aslında kaskodan çok daha önemli bir güvencedir ve zaten bu yüzden yasal bir yükümlülüktür.

Sürücüler için tanımlanan rizikonun gerçekleşmesi ve karşı tarafın bedeninin veya malının hasar görmesi, kazanın ölüme sebebiyet vermesi durumunda devreye giren trafik sigortasının geçerlik kazanması için poliçe sahibi kişi tarafından 5 gün içinde sigortacıya durum ihbarında bulunulması gerekir. Sigortacının talep ettiği, kazanın nasıl gerçekleştiği ve diğer şartlarla ilgili bilgi edinilmesini sağlayacak her tür belge ve bilginin geciktirilmeden verilmesi de yine de trafik sigortasınca sigortalıya yüklenmiş bir sorumluluktur. Ayrıca sigortalıların sorumlulukları arasında, kazayla ilişkili kapsama sahip diğer sigortalar hakkında sigortacıyı bilgilendirmek de vardır. Kişiler arasında anlaşma yolu açık olmasına rağmen sigortacı yazılı izni olmadığı müddetçe zarar veren kişinin, zarar gören karşı tarafa tüm şartları ihlal ederek herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu değildir.

Trafik sigortası ücretlerinin, sigortacı ile sigortalı arasında sigorta akidi imzalandığında peşinin verilmesi ön görülmüş olmasına rağmen belli şartlar dahilinde taksitlendirme yapılmasına da hak tanınmıştır. Bu haklar kapsamında araç sigortası için sigortacı tarafından belirlenen ücretin dörtte biri sigortalı ile sigortacı arasında imzalanan poliçenin teslim alınması sırasında ödenmek kaydıyla, kalan borç miktarının taksitler halinde ödenmesi mümkündür. Ancak bu taksitlendirme seçenekleri sigortacıya belli yükümlülükler getirdiği için sigorta şirketinin taksitli ödemeden kaçınması, trafik sigortası ücretini sigortalıdan peşinen talep etmesi daha yaygın bir uygulamadır.

En Uygun Fiyatlı Trafik Sigortası Teklifleri

Özel sigorta şirketleri, trafik sigortaları için ücret belirlerken herhangi bir tarifeye bağlı kalmak zorunda değildir. Sektör genelinde tüm özel sigorta şirketleri prim bedellerinin belirlenmesine benzer unsurları dikkate almasına karşın trafik sigortası ücretlerinin hesaplanmasına her sigorta şirketinin kendine özgü hesaplama yöntemleri bulunur. Buysa araç sahiplerinin tercih edeceği sigorta şirketinin, trafik sigortası için ne kadar ödeyeceğini belirlediği anlamına gelmektedir.

Geçmişte uygulanan basamak sistemi sayesinde hangi sürücünün hasarsızlık indiriminden, ne oranda faydalanacağı belli olmasına rağmen 2014’ten itibaren serbest tarife sistemine geçilmiştir. Serbest tarife sistemi yani özel sigorta şirketinin kimlere, hangi oranda indirim uygulayacağının kendi inisiyatifine bırakılması ile trafik sigortası için karşılaştırmalı teklif almak en akıllıca tercih haline dönüşmüştür. Nitekim Sigortacı.net ailesi sizler için farklı sigorta şirketlerinin trafik sigortası tekliflerini incelemekte ve tek bir karşılaştırmalı fiyat teklifiyle tüm bu bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır. Üstelik trafik sigortanız için ofislerimize gelmeden, internet üzerinden de karşılaştırmalı fiyat teklifinizi alabilirsiniz.

Trafik sigortalarının hangi şartlar ve limitlere bağlı olarak uygulanacağını Hazine Müsteşarlığı belirlemesine rağmen sürücülere uygulanacak indirimler ve talep edilecek ücretler, anlaşmalı özel sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Aracın hangi ile kayıtlı olduğu, hasar geçmişi, sürücünün bilgileri trafik sigortası ücretlerinin belirlenmesine dikkate alınan temel faktörlerdendir. Ancak unutulmamalıdır ki, araca ve sürücüye dair tüm bilgiler aynı olmasına rağmen farklı sigorta şirketlerine başvuran sürücülere birbirinden farklı fiyat teklifleri sunulabilir. Ayrıca sürücülere ücretsiz yol yardımı, mini hasar karşılama, araç iç dış temizliği gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanma imkanları da sunulduğu için kapsamlı bir araştırma yapılmasında yarar vardır.

Araç sigortası yaptırmanın geciktirilmesi durumunda yalnızca ilk 30 günlük döneme özel olmak şartıyla herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamaktadır. Ancak trafik sigortasız geçirilen ilk ayın sonrasında gecikme yaşanan her ay için araç sigortası ücreti, %5 civarında zamlanmaktadır. Ek hizmetlerden en avantajlı şekilde yararlanmak ve zorunlu trafik sigortanızı en cazip fiyatları değerlendirerek yaptırmak için Sigortacı.net uzmanlığına güvenmeniz yeterli.

Trafik Sigorta Yenileme İşlemleri

Senelik sigorta düzenlemeleri olan trafik sigortası poliçeleri, sigortanın başladığı tarihten bir yıl sonrasına kadar yenilenmediği takdirde otomatik olarak devreden çıkar. Bir yıl boyunca trafikte karşı tarafa olan mali sorumlulukları, belirli limit ve şartlar kapsamında teminat altına alan trafik sigortalarının yenilenmemesi durumunda yaşanan kazalarda önceki dönemde sigortalı olunması hiçbir anlamı kalmaz. Süresi dolmuş bir trafik sigortası poliçesi, yaşanan kazalarda kişinin karşı tarafa olan mali sorumluluğunu üstlenme konusunda hiçbir etkiye sahip olmadığı için trafiğe çıkan herkesin trafik sigortalarını düzgün bir şekilde yenilemeye önem vermesi gerekir. Sigortacı.net üzerinden uzman ekibimize bir tıkla ulaşabilir, farklı özel sigorta şirketlerinin sunduğu fiyat seçeneklerini kolayca değerlendirmenizi sağlayan trafik sigortası karşılaştırmalı teklifinizi de online olarak isteyebilirsiniz.

Trafik sigortası yaptırmayan araçlar tespit edildiğinde bu aracın yeniden trafiğe çıkması için öncelikle sigortasız araç kullananlara uygulanan cezai yaptırım ödenmesi ve ardından trafik sigortasının zamlı prim miktarı üzerinden ödenmesi ve son olarak da aracın bağlı kaldığı gün üzerinden hesaplanan park ücretinin yatırılması gerekir. Karayolları Trafik Kanunu ile tüm araç sahipleri için kanuni bir zorunluluk olan trafik sigortasını, er ya da geç yaptırmanız gerektiğini unutmayın. Zaten yaptırmanız gereken ve fark edildiğinde aracınızın trafikten men edildiği bir sigortayı yaptırmayı ertelemeniz sadece ve sadece boş yere daha fazla para harcamanıza sebep olur. Bu ekstra harcamanın ardından yine eninde sonunda trafik sigortası yaptırırsınız.

Trafik sigortasız bir şekilde trafiğe çıktığı fark edilen araçlar men cezası alırken araç sahibi yüklü bir harcama yapmak durumunda kalırken aynı zamanda anlaşmalı olunan özel sigorta şirketinin sağladığı indirim avantajlarının kaybedilmesi de söz konusu olabilir. Cezasızlık indirimlerinden servis, yol yardımı, araç temizliği gibi ücretsiz ek hizmetlere kadar sigorta şirketlerinin sunduğu birçok avantajdan mahrum kalınmasına yol açan bu durumla karşılaşmamak için trafik sigortanızın bitiş tarihini beklemeden yenileme işlemlerini yaptırmanızı önermekteyiz. Deneyimli ekibimiz sizler için en avantajlı araç sigortası poliçelerini yapılandırır ve mevcut sigortanızın bitiş tarihiyle otomatik olarak devreye girecek, en uygun fiyatlı yenileme tekliflerini hazırlar.

Trafik Sigortasında İndirim Haklarınız

Özel sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikasına göre belirlenen trafik sigortası prim bedelleri, birçok farklı unsur dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ocak 2014 itibarıyla bu hakkı kazan özel sigorta şirketlerini, trafik sigortası prim bedellerini belirlerken bağlayan herhangi bir tarife olmadığı için araç sahiplerinin yasal zorunluluk olan trafik sigortası için hangi acentelere başvurduğuna dikkat etmesinde yarar var.

İndirim haklarından maddi açıdan azami fayda sağlayacak şekilde faydalanmak önemli olduğu kadar, trafik sigortası ile elde edilen teminat imkanlarını da tam olarak bilmek de önemlidir. Azami harcamayla maksimum teminat güvencesinden faydalanmak için Sigortacı.net uzmanlığını tercih edebilir, deneyimli sigorta danışmanlarımızın sizin için en avantajlı poliçeyi hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Üstelik Sigortacı.net danışmanlarına telefonla dilediğiniz zaman ulaşabileceğiniz gibi, her türlü sorunuzu sitemiz üzerinden yöneltebilir ve araç sigortanız için fiyat teklifini de online olarak isteyebilirsiniz.

2014 yılının başına dek sabit bir basamak sisteminden faydalanılarak hesaplanan trafik sigortası indirim hakları, bu tarihten sonra özel sigorta şirketlerine bırakıldı yani serbest tarife uygulamasına geçildi. Fiyatların uçuk denebilecek düzeyde fark etmesine yol açmayan serbest tarife uygulamasına geçiş, yine de trafik sigortası primlerinde araç sahiplerinin bütçesini ilgilendirecek düzeyde farklılığa sebep oldu. Karşılaştırmalı fiyat teklifi hazırlayan ekibimiz böylece farklı özel sigorta şirketlerinin senelik trafik sigortanız için sunduğu farklı fiyat alternatiflerini kolayca kıyaslamanızı sağlamaktadır.

Tüm haklarınızı bilerek trafik sigortanızı en düşük fiyatlardan faydalanarak yaptırmanızı sağlayan ekibimizden online olarak karşılaştırmalı fiyat teklifi isteyebilirsiniz. Mevcut trafik sigortanız bozulmadan, sigortanızın bitiş tarihinin ertesi günü otomatik olarak devreye girecek şekilde ve çok daha avantajlı fiyatlarla trafik sigortanızı yeniletmeniz de mümkündür. Bu tip araç sigortası yenileme işlemleri halihazırda geçerliliği devam eden sigortanızın iptal olmasına yol açmamaktadır. Yasal zorunluluk olduğu ve ekiplerce fark edilmesi durumunda araç trafikten men edilirken, yüklü cezai yaptırımla karşılaşmanız söz konusu olduğu için Sigortacı.net olarak trafik sigortası yaptırmayı ertelememenizi önermekteyiz.

Trafik Sigortası Ödeme Şartları

Sigortalı aracın, karşı tarafın aracına ve bedenine vereceği zararı belirli limitler dahilinde karşılayan trafik sigortaları bazı sürücüler tarafından kaskoyla karıştırılmasına rağmen işlev ve kapsam bakımından kaskodan oldukça farklıdır. Kasko sigortaları hakkında herhangi bir yasal yaptırım bulunmamasına karşın sürücüler arasında araç sigortası olarak da bilinen trafik sigortaları, Karayolları Trafik Kanunlarınca tüm araç sahipleri için bir zorunluluktur. Ayrıca kasko sigortaları gibi sigortalının aracında veya alınan ek teminatlara göre bedeninde oluşan hasarı değil, poliçe sahibi kişinin başkalarına ve başkalarının aracına verdiği zararın karşılanması esastır. Trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak suç teşkil ettiği ve ağır cezai yaptırımlar söz konusu olduğu gibi, parasal yaptırımların tamamından daha önemlisi insan hayatına mal olan kazalardır…

Trafik sigortası ile seyahat eden bir sürücü, karıştığı herhangi bir kaza neticesinde karşı tarafın bedenine zarar verse ve hatta vefata sebebiyet dahi verse trafik sigortasının sağladığı teminatlardan faydalanabilmektedir. Karşı tarafın yaralanmasıyla neticelenen olaylarda bakım ve tedavi masrafları trafik sigortası tarafından karşılanırken belli limitler dahilinde olmak kaydıyla trafik sigortaları vefat tazminatı da vermektedir. Aracın kendisinde oluşan hasarlarla ilgilenmeyen trafik sigortaları, araç sürücüsünün karşı tarafa karşı olan sorumluluğuyla ilgilenmekte ve bu kadar ciddi bir durum söz konusu olduğu için trafik sigortasının yaptırılması asla ertelenmemelidir.

Sigortasız trafiğe çıkan araçlar tespit edilir edilmez men cezasına çarptırılmakta ve hiçbir suretle de kişi trafik sigortasını yaptırmadan yeniden trafiğe çıkmasına izin verilmemektedir. Her halükarda ödenecek ve en başta ölüm gibi ciddi risklerden doğan sorumluluğun karşılanmasını sağlayan trafik sigortası primlerinin geciktirilmemesi, tüm sürücüler için temel sorumluluktur. Sigortasız trafiğe çıktığı belirlenen araç sahipleri sadece trafik sigortası bedeli ödememekte; sigortasız araç sürme cezasına ek olarak trafik sigortası primlerini de cezalı tarife üzerinden ve üstelik indirim haklarını kaybederek yatırmaktadır. Ayrıca aracın bağlandığı gün sayısınca otopark için de ücret ödenmesi gerekir. Sigortacı.net uzmanları sizlere en makul fiyatlarla ve indirim imkanlarından en avantajlı şekilde faydalanacağınız trafik sigortası poliçeleri hazırlamaktadır.

Trafik Sigortası Ne Zaman Ödenir?

Trafikte olmanın en temel zorunluluklarından olan trafik sigortası; tıpkı ehliyetsiz motorlu araç kullanılamadığı gibi, sigortasız aracın da trafikte yer almasını imkansız hale getiren yasal bir yaptırımdır. Trafik Karayolları Kanunları ile trafikte yer alan herkes için zorunluluğa dönüştürülen trafik sigortaları ile pek çok yanlış bilinen bulunduğu gibi, sigortanın ne zaman yenileneceğiyle ilgili de birçok soru işareti bulunmaktadır. Gününden önce yaptırılan trafik sigortalarının mevcut sigortayı geçersiz kıldığından mevcut sigortanın günü dolmadan yeni trafik sigortası yaptırılamayacağına kadar, trafik sigortalarıyla ilgili pek çok doğru bilinen yanlış bulunmaktadır.

Trafik Sigortası Ne Zaman Yaptırılır?

Bir tercih değil, yasalarla belirlenen şartlar dahilinde kanuni bir yaptırım olan trafik sigortasının trafiğe çıkan tüm motorlu araç sürücüleri tarafından yaptırılması gerekir. Dolayısıyla ikinci el veya sıfır fark etmeden, araç alan herkesin trafikte yer alması için trafik sigortasını yaptırması gerekir. İkinci el alım satımlarda trafik sigortası daha da önemli bir konu haline dönüşebilmektedir. Alım satım işlemleri esnasında, alıcı taraf için trafik sigortası sorumluluğu da başlamış demektir. Bu zorunluluğun başladığı gün yani kişinin trafik sigortası yaptırdığı gün, trafik sigortasının da yenilenmesi gereken zaman dilimini göstermektedir. Bir sene boyunca trafik sigortasının sunduğu güvenceden faydalanan araç sahibi, ertesi yılın aynı günü geldiğinde trafik sigortasını yenilemedir.

Trafik Sigortasının Gününden Önce Yenilenmesi

Gününden önce trafik sigortası yaptırılması durumunda mevcut trafik sigortası bitmemektedir. Halihazırda yürürlükte olan trafik sigortanız bitmeden yani sigortanın yenileme tarihi gelmeden, yaptırdığınız yeni sigorta geçerlilik kazanmayacaktır. Mevcut trafik sigortası poliçesi açısından kişinin yeni bir sigorta yaptırması, herhangi bir yaptırıma yol açmamaktadır. Ancak kişinin gününden önce trafik sigortasını yenilemesi, mevcut trafik sigortası poliçesinin bitiş tarihinden itibaren zaman kaybetmeden yeni sigortanın yürürlüğe girmesini yani sigortanın otomatik olarak bir sene süresince yenilenmesini sağlar. Böylece trafik sigortasının güvencesinden kesintisiz olarak yararlanılmaya devam edilir ve yasal yükümlülükte problemsiz bir biçimde yerine getirilmiş olur. Yaptırılan yeni trafik sigortası poliçesi, şuan geçerli olan sigortanın bitiş tarihinden itibaren başlamakta ve bu tarihten itibaren 1 sene boyunca da geçerliliğini sürdürmektedir.

Trafik Sigortası Kapsamı

Kısa bir süre önce yapılan yasal değişiklikler ile zorunlu hale getirilen trafik sigortası trafiğe çıkan her araç için yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Bu sigortanın gerçekleştirilmesi noktasında araç sahiplerine herhangi bir inisiyatif tanınmamıştır. Motorlu taşıtlar henüz trafiğe çıkmadan sigorta işlemleri tamamlanmalıdır. Araç sahipleri genellikle kasko sigortası ile trafik sigortasını birbirine karıştırmakta hatta bu iki sigortayı aynı sigorta çeşidi sanabilmektedir. Oysa zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortası her yönü ile birbirinden son derece farklı iki sigorta türüdür.

Trafik sigortasının kapsamı da kasko sigortasından oldukça farklıdır. Bu sigorta bir kaza durumunda mağdur olan tarafın masraflarını karşılamaya yönelik olarak yapılmaktadır. Yani araç sahibinin masraflarını karşılamaz. Bunun için kasko sigortasının yaptırılması gereklidir. Bu nedenle trafik sigortası genel şartları üçüncü kişilerin zararını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Böylece kazada suçu olmayan kişilerin belirli bir masraf ile karşılaşması önlenirken, suçlu olan tarafın da suçsuz tarafın masraflarını da ödemek zorunda kalmasını önlemektedir.

Trafik sigortası sorgulama işlemleri yapıldığında şaşırtan bir gerçek ortaya çıkıyor. Araç sahipleri bu sigortayı bazen gereksiz görebilmektedir. Öyle ki ülkemizde trafiğe çıkan 18 milyondan fazla araç bulunmaktadır. Ancak bunların yalnızca 10 milyonuna yakını trafik sigortasını yaptırmıştır. Zorunlu olmasına karşın bazı araç sahipleri hala sigorta işlemlerini yaptırmamış durumdadır. Oysa bu açıdan baktığınızda araç sahipleri sebep oldukları kaza nedeniyle karşı tarafın masraflarını da ödemek dururumdadır. Ancak trafik sigortası varsa bu masraftan kurtulacaktır.

Ülkemizde trafik sigortası fiyatları gayet cüzi rakamlara tekabül ediyor. İnternet üzerinden online olarak trafik sigortası hesaplama işlemlerinin kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatmak isteriz. Sadece birkaç dakikanızı ayırmanız, aracınızın zorunlu trafik sigortası için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini öğrenmeniz için yeterli olacaktır. Ayrıca artık araç sahipleri internet üzerinden fiyat teklifleri de alıyor.

Bu teklifleri yine aynı site üzerinden kıyaslayarak kendilerine en uygun teklifi sunan firmayı seçebiliyorlar. Bunun yanı sıra ucuz trafik sigortası teklifini sunan sigorta firmalarını tespit edebilmek için de bu alanda hizmet veren internet sitelerini tercih edebilirsiniz. Hemen şimdi kısa bir deneme yapabilirsiniz!

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Karayollarına çıkan istisnasız tüm motorlu araçlar için yasal zorunluluk olan trafik sigortası yaptırılmaması durumunda trafikten men cezası alınmasından da öte, herhangi bir kaza anında büyük pişmanlık yaşanmasına ancak bir şeyler yapmak için çok geç kalınmasına yol açan en temel güvencelerdendir. Zira bu trafik güvencesi kasko sigortaları gibi poliçe sahibinin zararını değil, karşı tarafın aracına verilen zarar neticesinde oluşan ve sağlığı da ilgilendiren riskleri teminat altına alır. Yaralanmaların yanı sıra ölümle sonuçlanan kazalarda dahi karşı tarafa olan sorumluluğun en azından maddi açıdan karşılanması için yaptırılan trafik sigortası, önceden belirlenen limitler dahilin karşı tarafın hastane masraflarını ve ölüm tazminatını karşılamaktadır.

Sigortalar için ödenecek prim bedelleri Ocak 2014 sonrası özel sigorta şirketlerinin inisiyatifine bırakılmış olmasına karşın trafik sigortalarının limitleri ve temel şartları hala Hazine Müsteşarlığı tarafınca belirlenmektedir. Buysa trafik sigortasının sunduğu teminatların sektör genelinde aynı olması manasına gelmektedir. Kaza neticesinde karşı tarafın ölmesi veya bedeninin hasar görmesi durumunda; vefat ve tedavi teminatı gibi güvenceler sunan trafik sigortaları ayrıca araç ve kaza başına teminatla karşı tarafa verilen maddi zararı da karşılamaktadır. Kaza masrafları, tedavi masrafları ve ölüm tazminatı temelinde teminat sunan trafik sigortaları bu kadar ciddi bir yükümlülüğe karşı güvence sunduğundan mutlaka ertelenmeden yaptırılmalı veya yenilenmelidir.

Trafik sigortaları senelik olarak yapılmakta ve yenileme talimatı verildiğinde, mevcut trafik sigortası poliçesinin bitiş tarihinin ertesi günü otomatik olarak başlar. Yenileme ile mevcut sigorta bitti anda yeni poliçe devreye gireceği için araç sahibi 1 yıl daha kesintisiz olarak trafik sigortasının güvencelerinden faydalanabilir. Sigortanın başladığı günden itibaren bir sene boyunca geçerliliği bulunan trafik sigortası, poliçenin bitiş tarihi beklenmeden yenilenebilir. Kişinin trafik sigortasının bir yıl sonra yenilenmesi için talimat vermesi, mevcut sigortasının bitirilmesine sebep olmaz. Bu gibi bir yenileme talimatında kişinin mevcut sigortası normal şartlarda hangi tarihte bitiyorsa ilgili tarihe kadar geçerli olmayı sürdürür ve ancak bitiş tarihinin ertesi günü yenilenmiş sigorta devreye girer. Trafik sigortalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Sigortacı.net ailesinin uzman danışmanlarıyla hemen iletişim kurun.